Cześć, jestem Jadźka

Tłumaczę różnego rodzaju treści za pomocą prostych słów i rysunków.

Dlaczego to robię?

Myśle­nie Wizu­alne jest dla nas natu­ral­nym pro­ce­sem. Połą­cze­nie pro­stych rysun­ków ze sło­wami, pozwala nam zro­zu­mieć nawet naj­bar­dziej skom­pli­ko­wane tre­ści. Każdy może wyko­rzy­stać siłę Myśle­nia Wizu­alnego.

Jak to robię?

Pra­cuję tu i teraz. Taką wie­dzą, którą posiadam. Takimi umie­jęt­no­ściami, jakimi dysponuję. Takimi narzę­dziami, które mam. I w miej­scu, w którym jestem. Dbam o to, aby cały czas się roz­wi­jać.

Co dokładnie robię?

Działam w dwóch obsza­rach. Pierw­szy to zapis gra­ficzny (sketch­no­ting, gra­phic recor­ding, gra­phic faci­li­ta­tion). Drugi to pro­wa­dze­nie szkoleń i warsz­ta­tów dla zróż­ni­co­wa­nych grup szko­le­nio­wych.

Moje ostatnie prace

Swoimi umiejętnościami wzbogacam spotkania, konferencje, czy panele dyskusyjne, tworząc niepowtarzalny zapis graficzny. Wykorzystuję Myślenie Wizualne w praktyce, przenosząc na papier wszystko to, co najważniejsze.

Moje usługi

Specjalizuję się w technikach Myślenia Wizualnego oraz rozwoju kreatywności. Pokazuję jak polepszyć swoje codzienne funkcjonowanie za pomocą prostych rysunków. Prowadzę warsztaty i szkolenia dla zróżnicowanych grup szkoleniowych, przypominając, że każdy potrafi rysować.

Sketchnoting

Esencja z wypowiedzi prowadzącego wystąpienie pomagająca usystematyzować wiedzę

Graphic Recording

Forma wizualna przedstawiająca powiązania pomiędzy ideami i poruszonymi problemami.

Graphic Facilitation

Sposób moderowania zwiększający kreatywność i koncentrację uczestników podczas spotkań.

Szkolenia

Pełne inspiracji szkolenia i warsztaty zwiększające efektywność w procesie nauki.

Rysowałam mi.n. dla:

2mgroup S.C. / Alstom Power Sp. z o.o. / AMS S.A. / Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. / BASF SE / Caritas / CFE Polska Sp. z o.o./ Credit Agricole Bank Polska S.A. / Edenred Polska Sp. z o.o. / Fund Industry Support Sp. z o.o. / Fundacja Tesco Dzieciom / GFKM / Inny Format Sp. z o.o. / Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową / Instytut Miasta S.C. / Lombard Odier / Medicover Sp. z o.o. / Nordea Bank / Orange Polska S.A. / Orangina Schweppes Polska Sp. z o.o. / PKP Energetyka S.A. / PMI Poland Chapter / Polska Press Sp. z o.o. / Pomorski Klub Trenerów Zarządzania Matrik / PPNT Gdynia / Grupa Pracuj S.A. / TEDxGdynia / TEDxKatowice / Universal Mccann Sp. z o.o. / Uniwersytet SWPS / Urząd Miasta Gdańsk / Volkswagen Bank Polska S.A. / Vulcan Sp. Z o.o. / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. / Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi / ZUS i innych.

Masz pytania lub pomysł na współpracę? Potrzebujesz więcej informacji lub oferty?

Napisz do mnie
r.rozalski@polscyspecjalisci.plHome